En historisk möbel med anor från gustaviansk tid

Gotlandsstolen tillverkades mest under 1800-talet av bysnickare, i en tid då stolar ansågs som “lite finare” möbeltillverkning.


Levide Snickeri startade 1912 och återupptog tillverkningen av den vackra modellen som senare har blivit känd som gotlandsstolen.


"Ursprunget till Gotlandsstolen finns i en ”bondgustaviansk” modell från 1700-talet, som fanns på större gårdar på södra Gotland. Sirligt, men förenklat. Den har fått en modernare formgivning för att passa nutida behov och blivit större, säger Bosse Ekman."

En vacker och hållbar möbel i sin essens

Nuvarande ägare och snickare, Bosse Ekman, övertog snickeriet 1975 och har drivit snickeriet i fyrtio år. 


Utan att ens försöka är Levide Snickeris möbler hållbara. Möblerna tillverkas av svenskt eller gotländskt virke, de är framställda mycket för hand med traditionella energi-snåla metoder och framför allt att möblerna håller i generationer "det är inget slit och släng" som Bosse skulle säga.

Kom förbi på en kaffe!

Våra öppet tider varierar lite, så det är bäst att alltid ringa innan. Bosse är oftast på plats vardagar mellan 9.00 - 16.00

Address: Levide Pejnarve 462, 623 53 Hemse

Mobil: +46 70-827 75 52